Unaprjeđenje mentalnog zdravlja

vulnerabilnih skupina – faza II

Trogodišnji program doprinosi ostvarenju ciljeva kroz provedbu aktivnosti kao što su pružanje psihosocijalne pomoći za osobe koje su bile izložene pojačanom stresu, negativnim ponašanjima i zlostavljanju na radnom mjestu…

Unaprjeđenje mentalnog zdravlja
vulnerabilnih skupina

Trogodišnji program doprinosi ostvarenju ciljeva kroz provedbu aktivnosti kao što su pružanje psihosocijalne pomoći za osobe koje su bile izložene pojačanom stresu, negativnim ponašanjima i zlostavljanju na radnom mjestu…

Psihosocijalni rizici i stres povezan s poslom među najvećim su izazovima za sigurnost i zdravlje na radu. Prekomjerno radno opterećenje, prekovremeni rad, preveliki pritisak nadređenih, psihološko i seksualno uznemiravanje, rad velikom brzinom, kratki rokovi za izvršenje posla, česta komunikacija s klijentima/strankama ili strah od gubitka radnog mjesta samo su dio uzroka stresa na radnom mjestu.

Osobe koje pate od različitih oblika i intenziteta stresa, negativnih ponašanja i zlostavljanja na radnom mjestu sveobuhvatno će osnažiti svoje socijalne vještine nužne za bolju prilagodbu u odnosu na različite probleme – posljedice mobbinga koje u svojim radnim okruženjima ne mogu sami riješiti.

Za razliku od životno opasnih događaja koji prijete životu i vode PTSP u, iznimni životni događaji, koji ne prijete fizičkom integritetu, već uzrokuju kršenje osnovnih uvjerenja, tj. vitalnih i kognitivnih vrijednosti pojedinca, mogu se također doživjeti traumatskim.

01. Razdoblje trajanja programa:

21. prosinca 2022. do 20. prosinca 2025. godine

02. Cilj programa:

Opći cilj programa je doprinijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj.

03. Korisničke skupine:

Korisničke skupine su žrtve uznemiravanja na radnom mjestu, zaposlenici, poslodavci, poslovne organizacije, povjerljivi savjetnici i povjerenici zaštite na radu, opća populacija građana, udruge i građanske inicijative, te regionalna i lokalna samouprava.

Procjena psihosocijalnih rizika

Upravljanje stresom nije samo moralna obveza i dobro ulaganje za poslodavce, već je i pravni prioritet određen u Okvirnoj direktivi…

U

Psihosocijalni rizici i stres na radu

Svakodnevna izloženost povišenim razinama psihosocijalnih rizika kod radnika rezultirat će doživljajem stresa…

s

Mjere prevencije

Smanjivanje ili uklanjanje psihosocijalnih rizika u organizaciji je proces koji zahtijeva vrijeme i promjene u radnom okruženju, organizaciji rada…

r

Video
Galerija

3

Kako upravljati stresom i ostale smjernice možete pogledati u nekoliko videa u priloženoj galeriji…

Video
Galerija

3

Kako upravljati stresom i ostale smjernice možete pogledati u nekoliko videa u priloženoj galeriji…

Partneri u programu

Udruga za zaštitu žrtava mobbinga

Programske aktivnosti provode se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva.
Sadržaj dokumenta u isključivoj je odgovornosti udruge i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva.

Adresa

Domobranska 4

10000 Zagreb

Telefon

01 39 07 301

Fax

01 39 07 300

Email

info@umzvs.com.hr

Kontaktirajte nas

Netko iz našeg tima će vam pomoći

8 + 6 =