Dana 13.04.2022. godine održana je druga edukacija u sklopu trogodišnjeg projekta „Unapređenje mentalnog zdravlja vulnerabilnih skupina“ pod nazivom „Procjena psihosocijalnih rizika i upravljanje stresom na radnom mjestu i zakonska zaštita radnika od stresa i zaštita dostojanstva radnika“. Edukacija je započela u 10 sati preko online platforme ZOOM, a na njoj je sudjelovalo 52 sudionika iz odgojno-obrazovnih ustanova iz sustava Agencije za odgoj i obrazovanje.
Prvi dio edukacije vodila je Helena Koren, mag. psych. iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Psihologinja je govorila o modelu uzroka i posljedica stresa na radu, vrstama psihosocijalnih rizika te postupcima identifikacije rizika i rizičnih skupina radnika, izboru preventivnih mjera i njihovom provođenju, uz navođenje primjera europskih istraživanja.
Drugi dio održala je Suzana Blanuša, mag. iur. iz Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga. Pravnica je govorila o zakonskim odredbama zaštite radnika, obvezama poslodavaca i radnika te postupku zaštite od stresa na radnom mjestu. Na kraju edukacije povela se rasprava o provođenju postupka po podnesenoj pritužbi za zaštitu dostojanstva radnika te konkretnim primjerima diskriminacije i mobbinga iz prakse.