Kroz projekt „Unaprjeđenje mentalnog zdravlja vulnerabilnih skupina“ planirane su radionice za unaprjeđenje komunikacije na radnom mjestu s ciljem učenja komunikacijskih vještina u radnoj sredini između zaposlenika i poslodavaca.

Radionice će obuhvaćati predavanja i prenošenje znanja o komunikacijskim stilovima, osnovnim načelima komunikacije, verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, aktivnom slušanju, asertivnoj komunikaciji, nošenju s teškim ljudima, rješavanju sukoba i dr. Cilj radionica je poboljšanje komunikacijskih vještina i unaprjeđenje međuljudskih odnosa na radnom mjestu, a samim time i smanjenje stresa te poboljšanje dobrobiti radnika na radnom mjestu. Organizacija radionica i sadržaj istih prilagodit će se uvjetima održavanja radionica za vrijeme pandemije (online održavanje, u sadržaj će se uključiti aktualnost tema vezanih za COVID-19 , provođenje online evaluacije radionica i dr.)

Dana 26. siječnja 2021. godine održana je prva radionica „Prevencija i zaštita od stresa na radnom mjestu“. Radionica se održala putem online platforme ZOOM, a na radionici je sudjelovala 81 osoba.

Radionicu je vodila Helena Koren, magistra psihologije iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, partnerske organizacije u projektu. Psihologinja Koren u sklopu radionice sve sudionike upoznala je sa stresom na radu u školama, modelu uzroka i posljedica stresa, psihosocijalnim rizicima, stresu povezanim s pandemijom, simptomima stresa, negativnim učincima stresa na radnika, posljedicama akutnog stresa, mjerama prevencije i dr.