Dana 10. svibnja 2022. godine preko ZOOM platforme s početkom u 10 sati održana je treća od ukupno šest edukacija u sklopu projekta „Unaprjeđenje mentalnog zdravlja vulnerabilnih skupina“ koji provodi Udruga mobbing u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Na edukaciji su sudjelovali povjerljivi savjetnici, osobe zadužene za zaštitu dostojanstva radnika, sindikalni povjerenici i predstavnici radnika iz područja zdravstvene i socijalne skrbi te je edukacija bila prijavljena Hrvatskoj komori socijalnih radnika, Hrvatskoj psihološkoj komori i Hrvatskoj komori medicinskih sestara.

Prvi dio edukacije održala je psihologinja s Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Helena Koren. Psihologinja je govorila o vrstama psihosocijalnih rizika i stresu na radu, naročito se oslanjajući na psihosocijalne rizike na poslovima u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Naglasila je važnost procjene psihosocijalnih rizika i istaknule mjere prevencije stresa na radu.

Drugi dio edukacije ticao se zaštite radnika od stresa i zaštite dostojanstva radnika, koji je održala pravnica Udruge mobbing, Suzana Blanuša. Pravnica je govorila o zakonskoj obvezi poslodavca pri zaštiti radnika od stresa te zaštiti dostojanstva radnika. Sudionici su se uključili u živu raspravu vježbajući postupke iz perspektive radnika koji je pod stresom na poslu i iz perspektive poslodavca. Osim toga, naročito ih je zanimao dio podnošenja pritužbe za povredu dostojanstva, kao i vježbe na kraju predavanja s različitim primjerima diskriminacije i mobbinga.