Stres u vrijeme pandemije

Stres u vrijeme pandemije

Svi smo mi svakodnevno izloženi stresu, a izvori stresa su brojni. Možda imamo razmirice unutar obitelji, izgubili smo voljenu osobu, onemogućeno nam je druženje s bliskim osobama, izgubili smo posao ili smo nesigurni oko budućnosti. Svi navedeni događaji, ali i...

Mjere prevencije

Mjere prevencije

Smanjivanje ili uklanjanje psihosocijalnih rizika u organizaciji je proces koji zahtijeva vrijeme i promjene u radnom okruženju, organizaciji rada, upravljanju i socijalnoj klimi u organizaciji. Proces promjene može biti usmjeren na organizaciju kao cjelinu, na...

Procjena psihosocijalnih rizika

Procjena psihosocijalnih rizika

Upravljanje stresom nije samo moralna obveza i dobro ulaganje za poslodavce, već je i pravni prioritet određen u Okvirnoj direktivi 89/391/EEZ kao i okvirnim sporazumima socijalnih partnera o stresu povezanim s radom te uznemiravanju i nasilju na radnom...

Psihosocijalni rizici i stres na radu

Psihosocijalni rizici i stres na radu

Svakodnevna izloženost povišenim razinama psihosocijalnih rizika kod radnika rezultirat će doživljajem stresa povezanog s radom te posljedično, brojnim negativnim psihološkim, fizičkim i socijalnim ishodima.Psihosocijalni rizici, odnosno izvori stresa na radu odnose...

Održana početna konferencija programa

Održana početna konferencija programa

Početna konferencija zamišljena je kao početni događaj trogodišnjeg programa koji će se osim u gradu Zagrebu, provoditi sljedeće tri godine u većim gradovima u Republici Hrvatskoj. Govornici/ice na ovom početnom događanju bili su stručnjakinje/stručnjaci koji se u...