Edukacije poslodavaca i predstavnika radnika o korisnosti i isplativosti intervencija usmjerenih na sprječavanje stresa i psihosocijalnih rizika na radnom mjestu, te o zakonu i zakonskim odredbama vezanim za zaštitu od stresa na radnom mjestu i zaštiti dostojanstva radnika

Tijekom treće, a ujedno i posljednje godine provedbe programa „Unaprjeđenje mentalnog zdravlja vulnerabilnih skupina“ koji provodi Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo održano je šest edukacija o korisnosti i isplativosti intervencija usmjerenih na sprječavanje stresa i psihosocijalnih rizika na radnom mjestu te o zakonu i zakonskim odredbama vezanim za zaštitu od stresa na radnom mjestu i zaštiti dostojanstva radnika na kojima je sudjelovalo sveukupno 296 sudionika.
Edukacije su bile namijenjene poslodavcima, predstavnicima radnika, povjerljivim savjetnicima i povjerenicima zaštite na radu iz sustava odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, državnih tijela i ustanova te realnog sektora.
Edukacija je bila podijeljena na dva dijela. Prvi dio edukacije održala je Helena Koren, mag.psych. iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a drugi dio predavanja održala je Suzana Blanuša, mag.iur. iz Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga.

Svaku od ukupno šest edukacija evaluirali su sudionici ispunjavajući anonimni evaluacijski upitnik. U evaluacijskom upitniku sudionici su ocjenama od 1 do 5 ocjenjivali predavanje (zanimljivost obrađene teme, trajanje predavanja te korisnost i primjena u radu), temu i predavače, dali su opću ocjenu edukacije (atmosfera, komunikacija, organizacija/logistika) te su imali priliku navesti što je za njih bilo iznimno dobro, a što nije bilo na očekivanoj razini.

Ukupni rezultati održanih edukacija su sljedeći:

Evaluacijski upitnik ispunilo je 137 sudionika. Prosječna ocjena evaluacije odnosno svih elemenata iste je izvrstan.

  • Predavačice i predavanje – Helena Koren, mag.psych. i Suzana Blanuša, mag.iur.

Što se tiče ocjene predavanja predavačice Helene Koren, mag.psych. od 137 sudionika njih 114 dalo je ocjenu izvrstan, 20 sudionika dalo je ocjenu vrlo dobar i 3 sudionika dalo je ocjenu dobar.
Što se tiče predavanja predavačice Suzane Blanuša, mag.iur. od 137 sudionika njih 126 dalo je ocjenu izvrstan, a njih 15 dalo je ocjenu vrlo dobar.

  • Zanimljivost obrađene teme, trajanje predavanja te korist i primjena u radu

Od ukupno 137 sudionika zanimljivost predavanja njih 111 ocijenilo je ocjenom izvrstan, 20 sudionika dalo je ocjenu vrlo dobar, a 4 sudionika ocjenu dobar, preostala 2 sudionika nisu odgovorila na pitanje zanimljivosti teme.
Što se tiče trajanja predavanja 112 sudionika dalo je ocjenu izvrstan, njih 22 dalo je ocjenu vrlo dobar, a 2 sudionika dalo je ocjenu dobar. Jedan sudionik nije odgovorio na postavljeno pitanje.
U odnosu na korist i primjenu edukacije u radu 98 sudionika dalo je ocjenu izvrstan, 29 sudionika dalo je ocjenu vrlo dobar, a 9 sudionika dalo je ocjenu dobar. Jedan sudionik nije ocijenio navedeni element evaluacije.

  • Opća ocjena edukacije – atmosfera, komunikacija i organizacija/logistika

U odnosu na atmosferu od ukupno 137 sudionika njih 119 dalo je ocjenu izvrstan, 17 sudionika dalo je ocjenu vrlo dobar i jedan sudionik dao je ocjenu dobar.
Za komunikaciju predavačica prema sudionicima na edukacijama 123 sudionika dalo je ocjenu izvrstan, njih 12 dalo je ocjenu vrlo dobar, a 2 sudionika dalo je ocjenu dobar.
Vezano za organizaciju/logistiku edukacija ocjenu izvrstan dala su 122 sudionika, ocjenu vrlo dobar dalo je 10 sudionika, a ocjenu dobar dala su tri sudionika. Jedan sudionik nije ocijenio element organizacije/logistike.

  • Što je bilo izuzetno dobro

Sudionici su u svojim evaluacijskim upitnicima kao izuzetno dobro naveli sljedeće:

„Cijela edukacija od teme i predavačica koje su jako dobro prezentirale i iznijele istu temu iz svog područja je bila na visokoj razini i jako poučna.“
„Obje predavačice su pokazale da izvrsno vladaju materijom, tako da bih navela da je njihov način predavanja i sadržaj predavanja bio izuzetno dobar.“
„Konkretne i razumljive rečenice predavača, jasnoća teme izlaganja, zanimljiv sadržaj.“
„Zadaci, uključivanje sudionika u raspravu.“
„Korisne i važne informacije uz konkretne materijale za primjenu.“

  • Što nije bilo na očekivanoj razini

Sudionici su u rubrici što nije bilo na očekivanoj razini naveli ograničenost tehničkih mogućnosti kada se edukacija održava putem platforme ZOOM predlažući anonimno sudjelovanje te želeći aktivnije uključivanje sudionika.
„Mislim da bi sudionici bili puno “otvoreniji” u komunikaciji da su poruke u chat-u mogle biti anonimne, da se ne zna tko piše.“
„Eventualno spremnost uključivanja od strane slušatelja.“

Zaključak:

Rezultati provedene evaluacije govore o velikoj uspješnosti provedenih edukacija, a provoditeljima programa pružene su povratne informacije koje daju jasnu sliku o korisnosti provedenih edukacija/radionica te pokazuju visok stupanj zadovoljstva korisnika sudjelovanjem u provedenim edukacijama. Rezultati daju jasnu uputu u pogledu poboljšanja radionica (tehničke karakteristike ZOOM platforme, jači angažman na aktivno uključivanje sudionika i dr.). Veliki odaziv sudionika, posebno u sustavu odgoja i obrazovanja, sustavu socijalne skrbi i zdravstva te državnim tijelima i ustanovama, pokazuje nam da i dalje postoji izniman interes za temom zaštite od stresa na radnom mjestu. Isto tako, rezultati provedenih edukacija nam ukazuju da je manji interes odnosno manji broj prijava na predmetnu edukaciju bio u realnom sektoru te da treba raditi na daljnjem informiranju i edukaciji o važnosti zaštite od stresa na radnom mjestu kako bi se i taj sektor jače angažirao za sudjelovanje u budućim edukacijama ovakve vrste.