O programu

Unaprjeđenje mentalnog zdravlja vulnerabilnih skupina – faza II

Veliki broj istraživanja pokazao je kako stres na radnom mjestu ili negativna atmosfera u radnoj okolini mogu utjecati na mentalno zdravlje zaposlenika. Istraživanje provedeno u Udruzi mobbing pokazalo je da se radnici najčešće bore sa stresom, napetošću, depresijom, manjkom samopouzdanja i smanjenom koncentracijom, ali i brojnim drugim simptomima zadobivenim uslijed radnog stresa ili zlostavljanja na radnom mjestu. Navedeni simptomi nerijetko utječu i na fizičko zdravlje. Jedan od pokazatelja ugroženog mentalnog zdravlja su i narušeni odnosi s osobama iz okoline te odnos prema poslu uslijed stanja apatije. Imajući u vidu veliki interes i zadovoljstvo sudionika tijekom tri godine provedbe programa „Unaprjeđenje mentalnog zdravlja vulnerabilnih skupina“ Udruga mobbing prepoznala je potrebu za nastavkom projektnih aktivnosti i pokrenula fazu II istoimenog programa. Samim time utjecat će se na očuvanje i poboljšanje mentalnog zdravlja radno aktivnog i radno sposobnog stanovništva.
Poboljšano razumijevanje problema mentalnog zdravlja i poznavanje mehanizama za zaštitu mentalnog zdravlja među poslodavcima, kao i edukacija povjerljivih savjetnika i povjerenika za zaštitu na radu, ključno je za unaprjeđenje mentalnog zdravlja na radnom mjestu, pa tako i za unaprjeđenje mentalnog zdravlja uopće. Predloženi program doprinosi ostvarenju ciljeva provedbom aktivnosti kao što su pružanje psihosocijalne pomoći za osobe koje su bile izložene pojačanom stresu, negativnim ponašanjima i zlostavljanju na radnom mjestu, te radionice za unaprjeđenje komunikacija na radnom mjestu. Također, provest će se edukacija poslodavaca i predstavnika radnika o korisnosti i isplativosti intervencija usmjerenih na sprječavanje stresa i psihosocijalnih rizika na radnom mjestu, te o zakonu i zakonskim odredbama vezanim za zaštitu od stresa na radnom mjestu i zaštiti dostojanstva radnika.

Vremensko razdoblje trajanja programa:

21. prosinca 2022. do 20. prosinca 2025. godine

Cilj programa:

Opći cilj programa je doprinijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj.

Korisničke skupine:

Korisničke skupine su žrtve uznemiravanja na radnom mjestu, zaposlenici, poslodavci, poslovne organizacije, povjerljivi savjetnici i povjerenici zaštite na radu, opća populacija građana, udruge i građanske inicijative te regionalna i lokalna samouprava.

Očekivani rezultati programa:

Program će ostvariti konkretan pozitivan utjecaj prevencijom stresa i psihosocijalnih rizika na radnom mjestu, kao i smanjenjem štete kod radnika koji već imaju određene simptome. Osobe koje pate od različitih oblika i intenziteta stresa, negativnih ponašanja i zlostavljanja na radnom mjestu dobit će osnovnu psihosocijalnu podršku i potrebne informacije. Osim toga, osnažit će svoje socijalne vještine nužne za bolju prilagodbu u odnosu na različite probleme i posljedice mobbinga. Pružanje psihosocijalne podrške započelo je samim početkom provedbe i nastavlja se čitavo vrijeme trajanja programa. U prvoj godini provedbe bit će objavljen jedan sponzorirani članak, a predviđeno je i ažuriranje web stranice programa tijekom sve tri godine, čime se jača svijest javnosti o mentalnom zdravlju na radnom mjestu.
U drugoj godini, 160 osoba sudjelovat će u osam radionica u trajanju od četiri sata te usvojiti komunikacijske vještine za poboljšanje međuljudskih odnosa i prevenciju sukoba u radnim sredinama. Tijekom treće godine provedbe programa planirano je i održavanje šest predavanja na kojima će 120 povjerljivih savjetnika i povjerenika zaštite na radu usvojiti postupke i metode mjerenja stresa i psihosocijalnih rizika na radnom mjestu, te poboljšati znanja o zakonskim odredbama i zaštiti predviđenoj zakonima i drugim aktima. Nakon radionica i edukacija predviđena je evaluacija kako bi se prikupile informacije o korisnosti provedenih radionica i edukacija, zadovoljstvu korisnika sudjelovanjem u njima, načinima poboljšanja te potrebi za daljnjim provođenjem.
Program financira Ministarstvo zdravstva.