O programu

Psihosocijalni rizici i stres povezan s poslom među najvećim su izazovima za sigurnost i zdravlje na radu. Prekomjerno radno opterećenje, prekovremeni rad, preveliki pritisak nadređenih, psihološko i seksualno uznemiravanje, rad velikom brzinom, kratki rokovi za izvršenje posla, česta komunikacija s klijentima/strankama ili strah od gubitka radnog mjesta samo su dio uzroka stresa na radnom mjestu. Posljedice mogu uključivati učestalo izostajanje s posla zbog bolovanja, povećanu stopu ozljeđivanja na radu, čestu fluktuaciju radnika, a mogu pridonijeti i povećanim stopama prijevremenog umirovljenja. Procjene govore o značajnim troškovima za poslovanje i društvo u cjelini, te se penju do više milijardi eura.
Smetnje duševnog zdravlja uzrokovane mobbingom dovode do izostajanja s posla, boravljenja na poslu bez ispunjavanja radnih zadataka te preuranjenog odlaska u mirovinu. Poboljšano razumijevanje problema mentalnog zdravlja i poznavanje mehanizama za zaštitu mentalnog zdravlja među poslodavcima, kao i edukacija povjerljivih savjetnika i povjerenika za zaštitu na radu, ključno je za unapređenje mentalnog zdravlja na radnom mjestu, pa tako i za unaprjeđenje mentalnog zdravlja uopće. Ovaj trogodišnji program doprinosi ostvarenju ciljeva kroz provedbu aktivnosti kao što su pružanje psihosocijalne pomoći za osobe koje su bile izložene pojačanom stresu, negativnim ponašanjima i zlostavljanju na radnom mjestu, te radionice za unaprjeđenje komunikacija na radnom mjestu. Također, provest će se edukacija poslodavaca i predstavnika radnika o korisnosti i isplativosti intervencija usmjerenih na sprječavanje stresa i psihosocijalnih rizika na radnom mjestu, te o zakonu i zakonskim odredbama vezanim za zaštitu od stresa na radnom mjestu i zaštiti dostojanstva radnika.

Vremensko razdoblje trajanja programa:

20. prosinca 2019. do 19. prosinca 2022. godine

Cilj programa:

Opći cilj programa je doprinijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj.

Korisničke skupine:

Korisničke skupine su žrtve uznemiravanja na radnom mjestu, zaposlenici, poslodavci, poslovne organizacije, povjerljivi savjetnici i povjerenici zaštite na radu, opća populacija građana, udruge i građanske inicijative, te regionalna i lokalna samouprava.

Očekivani rezultati programa:

Program će ostvariti konkretan pozitivan utjecaj prevencijom stresa i psihosocijalnih rizika na radnom mjestu, odnosno smanjit će štete kod radnika koji imaju simptome blagog ili srednjeg intenziteta. Osobe koje su žrtve mobbinga dobit će osnovnu psihosocijalnu podršku i potrebne informacije.
Osobe koje pate od različitih oblika i intenziteta stresa, negativnih ponašanja i zlostavljanja na radnom mjestu sveobuhvatno će osnažiti svoje socijalne vještine nužne za bolju prilagodbu u odnosu na različite probleme – posljedice mobbinga koje u svojim radnim okruženjima ne mogu sami riješiti.

Program je financiran od strane Ministarstva zdravstva.